42. Finał Olimpiady Języka Niemieckiego już za nami

W dniach 29.03 – 31.03.2019 w Poznaniu odbył się centralny etap 42. Olimpiady Języka Niemieckiego. Wszystkich zakwalifikowanych z całej Polski było osiemdziesięcioro. Wśród wyróżnionych znalazł się także uczeń naszego liceum Artur Szafraniec, który brał udział zarówno w eliminacjach ustnych jak i pisemnych, w następstwie czego uzyskał tytuł FINALISTY. Dyplomy wręczono w Małej Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział Artura w finale to wielkie osiągnięcie i wynik ciężkiej pracy oraz zaangażowania, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Olimpiada Języka Niemieckiego to stały punkt w kalendarzu pracy naszej szkoły, ale zadania redagowane są przez gremium zewnętrzne. Adresatami olimpiady są przede wszystkim uczniowie zmotywowani do pracy. Po etapie szkolnym trzeba przejść etap wojewódzki, a to nie lada osiągnięcie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że katalog wymagań OJN obejmuje kilka obszarów wiedzy, w tym realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryją się za tym treści z zakresu polityki, historii i życia społeczno-gospodarczego nie tylko Niemiec, ale też Austrii i Szwajcarii. Każdy uczestnik zobligowany jest do interpretacji trzech niemieckich dzieł literackich sprzed roku 1945 oraz czterech napisanych po roku 1945.
Tytuł finalisty zwalnia z obowiązku pisania matury z języka niemieckiego i gwarantuje ocenę celującą na świadectwie. Ważna jest także świadomość tego, że jest się jednym z najlepszych w całym kraju.