test kompetencji językowej

Dla przyszłych uczniów klas pierwszych liceum odbędzie się obowiązkowy test kompetencji językowej z

- języka angielskiego w dniu 28 czerwca o godz. 9.00

- języka niemieckiego w dniu 28 czerwca o godz. 10.00

warunki rekrutacji do liceum

Poniżej publikujemy szczegółowe warunki rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Broniewskiego:

>> WARUNKI REKRUTACJI <<

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasa I A – politechniczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) - matematyka, fizyka, informatyka.

 • Proponowany przedmiot uzupełniający – algorytmika.
 • Uczeń wybiera język obcy wiodący realizowany w rozszerzeniu oraz drugi język obcy spośród języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Dla tych, których interesują: automatyka i robotyka, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, architektura, mechatronika, budownictwo lądowe wodne, transport, telekomunikacja, inżynieria, fizyka medyczna, elektrotechnika, logistyka, geodezja, mechanika i budowa maszyn, matematyka stosowana, wojskowość …

Klasa I B – medyczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) chemia, biologia, matematyka.

 • Proponowane zajęcia dodatkowe z ratownictwa medycznego.
 • Uczeń wybiera język obcy wiodący realizowany w rozszerzeniu oraz drugi język obcy spośród języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Dla zainteresowanych medycyną, biotechnologią, stomatologią, farmacją, dietetyką, kosmetologią, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, analityką medyczną, inżynierią biomedyczną, położnictwem, pielęgniarstwem, weterynarią, wychowaniem fizycznym, medycyną sądową,…

Klasa I C – humanistyczna z elementami psychologii (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 • Proponowane przedmioty uzupełniające – retoryka i elementy filozofii.
 • Uczeń wybiera język obcy wiodący realizowany w rozszerzeniu oraz drugi język obcy spośród języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Dla tych, co swoją przyszłość wiążą z psychologią, socjoterapią, dziennikarstwem, aktorstwem, politologią, filmem i teatrem, pracą socjalną, etyką, administracją, kulturoznawstwem, europeistyką, public relations…

Klasa I D - dwujęzyczna matematyczno-lingwistyczna (28 miejsc 14/14 ) grupa z wykładowym językiem angielskim i grupa z wykładowym językiem niemieckim. Przedmioty w rozszerzeniu obowiązkowo:

– chemia – nauczana dwujęzycznie,

 matematyka – nauczana dwujęzycznie,

trzeci przedmiot do wyboru.

 • Języki obce – uczeń wybiera drugi język spośród języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego.
 • Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu językowego.

Dla zainteresowanych medycyną, biotechnologią, kryminalistyką, dietetyką, farmacją, kosmetologią, leśnictwem, analityką medyczną, fizjoterapią, ekologią, architekturą krajobrazu, stomatologią, inżynierią środowiska, położnictwem, pielęgniarstwem, weterynarią …

Klasa I E – społeczno-prawna z elementami zarządzania (28 miejsc) - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane): geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 • Proponowane przedmioty uzupełniające – ekonomia w praktyce i elementy prawa.
 • Uczeń wybiera język obcy wiodący realizowany w rozszerzeniu oraz drugi język obcy spośród języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Dla tych, co swoją przyszłość wiążą z prawem, socjologią, administracją rządową, zarządzaniem w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach ochrony zdrowia, turystyką i hotelarstwem, bankowością, ekonomią, kryminalistyką, pracą socjalną …

Klasa I F – sportowa-lekkoatletyczna (22 miejsca) - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane): chemia, biologia.

 • Uczeń wybiera język obcy wiodący realizowany w rozszerzeniu oraz drugi język obcy spośród języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Uczniowie klasy sportowej realizują 10 h wychowania fizycznego tygodniowo oraz uczestniczą w zajęciach/treningach sekcji lekkoatletycznej. Wyjeżdżają na obozy sportowe, mityngi lekkoatletyczne, zawody sportowe.

Dla tych, co swoją przyszłość wiążą ze sportem, wychowaniem fizycznym, turystyką i rekreacją, fizjoterapią…