wywiadówki

Zazwyczaj we wrześniu odbywają się wywiadówki "organizacyjne" dla rodziców uczniów klas pierwszych liceum i gimnazjum oraz "informacyjne" dla rodziców uczniów klas trzecich liceum i gimnazjum, na których szczegółowo omawiana jest problematyka odpowiednio egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
W roku szkolnym 2017/18 odbędą się one:

Spotkania z rodzicami po klasyfikacji:

Dodatkowo w każdą pierwszą środę miesiąca między godziną 16:30 a 17:30 rodzice mają możliwość indywidualnego spotkania się z wychowawcą bądź z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Harmonogram spotkań pierwszośrodowych w roku szkolnym 2017/18:


Poniżej zestawienie klas i ich wychowawców. Aktualną rozpiskę sal, w których dyżurują nauczyciele można znaleźć w budynku szkoły.

LICEUM, wychowawcy klas:

Ia - mgr Anna Rzeźniczek
Ib - mgr Joanna Polańska
Ic - mgr Małgorzata Plachetka
Id - mgr Joanna Kędzierska

IIa - mgr Dariusz Szczypura
IIb - mgr Joanna Orzeł
IIc - mgr Dominika Lelicka
IId - mgr Jadwiga Wdowik

IIIa - mgr Wiesława Tubek
IIIb - mgr Dorota Małczak
IIIc - mgr Marcin Kos
IIId - mgr Barbara Kozera

GIMNAZJUM, wychowawcy klas:

IIa - mgr Teresa Marchewka
IIb - mgr Magdalena Fijałkowska
IIc - mgr Dominika Swaczyna-Piechaczek

IIIa - mgr Beata Mehlich
IIIb (gr.angielska) - mgr Magdalena Rył
IIIb (gr.niemiecka) - mgr Anna Rozmus
IIIc - mgr Małgorzata Szecel