wywiadówki

Zazwyczaj we wrześniu odbywają się wywiadówki "organizacyjne" dla rodziców uczniów klas pierwszych liceum i gimnazjum oraz "informacyjne" dla rodziców uczniów klas trzecich liceum i gimnazjum, na których szczegółowo omawiana jest problematyka odpowiednio egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
W roku szkolnym 2018/19 odbędą się one:

Spotkania z rodzicami po klasyfikacji:

Dodatkowo w każdą pierwszą środę miesiąca między godziną 16:30 a 17:30 rodzice mają możliwość indywidualnego spotkania się z wychowawcą bądź z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Harmonogram spotkań pierwszośrodowych w roku szkolnym 2018/19:


Poniżej zestawienie klas i ich wychowawców. Aktualną rozpiskę sal, w których dyżurują nauczyciele można znaleźć w budynku szkoły.

LICEUM, wychowawcy klas:

Ia - 
Ib - 
Ic - 
Id - 
Ie - 

IIa - mgr Anna Rzeźniczek
IIb - mgr Joanna Polańska
IIc - mgr Małgorzata Plachetka
IId - mgr Joanna Kędzierska

IIIa - mgr Dariusz Szczypura
IIIb - mgr Joanna Orzeł
IIIc - mgr Dominika Lelicka
IIId - mgr Jadwiga Wdowik

GIMNAZJUM, wychowawcy klas:

IIIa - mgr Teresa Marchewka
IIIb - mgr Dorota Małczak
IIIc - mgr Dominika Swaczyna-Piechaczek